Iku Ora lara Jenenge Lesu amarge luwe

Ayo Ketawa! - Ing sawijining dina, ana pasien teka menyang dokter. Amarga doktere wong Jawa, banjur nganggo basa Jawa nalika mriksa pasien.

Dokter : "Dowe lara opo?!"
Pasien : "Anu dok, wetengku lara..."

Dokter : "Nang bagian endi?"
Pasien : "Yo bagian kene dok, nang weteng. Tapi laraku ini aneh lo dok, ogak pisan-pisan e, terus-terusan dok. Kenopo yo? Aku yo bingung dok..."

Doktere merikso pasien e, di jemok-jemok weteng e.

Dokter : "Hmm.. awakmu lara e jam piro ae?"
Pasien : "Anu dok, biasae ben jam 9 jam 1 mbek jam pitu dalu dok..."

Dokter : "Lah iku ora lara.. iku jenenge Lesu amarga luwe..."
Pasien : "Lah?! mosok seh dok?

Dokter : "ya wis.."
Pasien : "Mei mangan la dok, cek ben waras..."

Akhire pasiene di jotos tembus boto jok dalan.. doktere kesel. (www.ayoketawa.com)