Alo Jadi Sopir Grab Manado

Ayo Ketawa! - Alo jadi sopir grab. Satu malam di Kota Manado, Alo dapa penumpang 3 orang yang lagi mabo berat.

Dong 3 dola Alo pe oto.

Orang mabo : "Broooooo, ba Gocar?!"
Alo : "Iyoo, ada mo kmana bos-bos.."

Orang mabo : "Antar pa torang dang bole?"
Alo : "Bole.. Order jo pak..."

Orang Mabo : "Cuma hape abal-abal ini ces, Offline jo?! nanti bayar kase lebe noh..."
Alo : "Nae jo dang..."

Lantaran Alo tau dorang mabo, jadi cuma dia gas gas di tampa se dengar suara mesin trus nda lama Alo bilang so sampe.

Orang mabo pertama turun iko bayar , orang mabo kedua turun trus bilang makasih, noh orang mabo ketiga turun trus tampeleng pa Alo.

Alo ta sok, "Adoohh mampus, dia dapa tau staw kalau tu oto nda bajalang.

Alo nda sanang, kong dia tanya, "Kyapa ngana tampeleng pa kita ?!!"

Langsung orang mabo ketiga bilang..

"Eehh Pendok !!! laeng kali jang laju-laju kwa bawa oto, amper mati torang 3 di belakang...." (www.ayoketawa.com)