Selikur Tiban Suud Ngeroko Prasida Numbas Mobil

Ayo Ketawa! - Mejalan mekuli i bracuk menekin bemo.. di tengah bemone sube ade mase anak numpang.

Bracuk sawireh iseng lantas metakon.

Bracuk : "Mo kemana Mas Bro?"
Agus : "Mas Bro mas bro.. brokolo nani... adan cange Agus, uli bleleng, ente nyen? lakar kije?"

Bracuk : "He he heee.. aké ngaden ente nak jawa Gus, adan icange Bracuk uling kreneng kar mekuli di imam bonjol..."

Ditu lantas ia ajake dadue atep ngorta. lantas I Bracuk nanjen roko.

Bracuk : "Sori nah, nyeb gati bayune i meme nyakan be gerang lonto, jani makita ngeroko nok, ente nyak? kanggoang akatih", sambilange kembus ngupin andus roko.

Agus : "Mimih nani..., ana sube suud ngeroko. tawang ente ngeroko to ngae sakit?? sube kudang tiban ente ngeroko, kudang bongkos telah awai Cuk?"
Bracuk : "Ade sube molas tiban, awai telah a bongkos.."

Agus : "Aduh parahhh ente, Cuk... Coba ente tabungang pipise, anggap den rokone a bongkos roras tali ping abulan ping molas tiban. kudang pipis ento..???!"
Bracuk : "Mimih liu puk... yen kaliang makejang dadine nem dase juta lebih.."

Agus : "Makane ente suud ngeroko, yen care busan itungane kan sube nyidang ente meli mobil bekas Cuk..."
Bracuk : "Sajaan puk..."

Agus : "Makane ente harus percaye jak ana, jani den ana kar ke kampus ne pang enggal tamat dadi S2..."
Bracuk : "Mule duweg... cocok ente kuliah buin Gus.. kudang tiban ente sube suud ngeroko?"

Agus : "Sube makelo.. ade sube selikur tiban..."
Bracuk : "Maan encen mobil bekas ente jani ngujang bareng numpang bemo dini?"

Agus : "Pak sopiiiiir... kiri kiriii... stoooop..!!"
Bracuk : " ᕕ( ᐛ )ᕗ hahaha.." (www.ayoketawa.com)